Violet Fire behandeling

Deze behandeling wordt apart of in combinatie met Reiki/Seichem gegeven.
Net als bij Reiki/Seichem bestaat deze behandeling uit doorgifte van energie door middel van handlegging op uw lichaam, maar kan ook op afstand worden behandeld.
De Violette Vlam is de energie van vrijheid.
De Violette Vlam is ook een energie van genade en vergeving en van transmutatie.

Transmutatie betekent verandering - verandering van vorm, gedaante of aard.

Dit is de juiste manier om psychologische problemen op te lossen, emotionele obsessies, herinneringen uit het verleden.
We hoeven niet terug te gaan door middel van hypnose of regressie.